het Titaannetwerk

Titaannetwerk                   
 

Rob Kohlmann

heeft een commercieel economische achtergrond en is ruim 20 jaar actief op het gebied van internationale markt en sector ontwikkeling. De laatste 10 jaar werkt hij voor de VN. Rob’s specialiteit is om mensen en organisaties samen te brengen en zo nieuwe ontwikkelingen op het gebied van handel en investeringen in gang te zetten. Dat doet hij op wereldschaal en nu ook voor Floatinglife. Samen met Arie-Willem Bijl zette hij FloatingLife op.

Na zijn studie Commerciële Economie was Rob werkzaam voor verschillende Nederlandse handelshuizen en daarna voor het International Trade Centre UNCTAD/WTO. In samenwerking met nationale handel en investering ondersteunende organisaties, organiseert hij sector specifieke bijeenkomsten die leiden tot meer handel en investeringen tussen groepen landen. Vanuit zijn ruime internationale  ervaring als matchmaker weet hij partijen met complementaire interesses bij elkaar te brengen, kansen te verzilveren en belemmeringen aan te pakken.

Voor ITC woonde hij met zijn gezin in Honduras, Midden-Amerika en Geneve, Zwitserland. Kohlmann zeilt graag en vindt zijn inspiratie op en bij het water.


 


Nicky Struijker Boudier


is gespecialiseerd in het ontwerpen, managen en uitvoeren van communicatietrajecten waar sprake is van veel partijen en verschillende belangen. Zij is ervaren in ruimtelijke ordening, natuur, milieu en water en is gastdocent voor buitenlandse studenten in projectmanagement van communicatietrajecten.

Nicky ontmoette Arie-Willem Bijl toen zij als communicatieadviseur werkte voor de gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente. Zij werkt(e) verder onder andere aan de herbestemming van Radio Kootwijk, Natura2000 beheerplannen, projecten van woningcorporaties en aan FloatingLife, het initiatief van Arie-Willem Bijl en Rob Kohlmann.

Nicky staat voor communicatie die versimpelt, misverstanden wegneemt en kansen creëert. En voor een pragmatische aanpak want: “je hebt pas wat aan een goede strategie als die ook ingevoerd wordt”.

Nicky is eigenaar van Buro Boudier, een communicatiebureau voor strategie en uitvoering.


 

bedrijven & organisaties:


Hogeschool Windesheim

Saxion Hogeschool

Urhahn Urban Design,

Fakton,

European Newtown Platform (ENTP),

Centre for Sustainable Management of Resources, RU Nijmegen,

MVRDV

Zerodegree architects,

Overmorgen,

Den Daas Groep,

Elba media,

Hogeschool Windesheim,

Saxion Hogeschool,

T-Xchange,

Gideon consult,

Natuur en Milieufederatie Flevoland,

Ontwikkelingsmaatschappij Noord Holland Noord,

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland,

Provincie Flevoland,

SEV,

RVOB,

Ministerie I&M,

Rijkswaterstaat  WINN,

Innovatienetwerk EL&I,

Deltares,

Curnet,

Stadgenoot,

Duurzaamheidslab Almere,

Natuurmonumenten,

Tauw,

Grontmij,

Proosdij producties,

Buro Boudier Communicatie,

De Roo Management & Advies,

Van Spaendonck Management Consultants.

opdrachtgevers:


Abvakabo FNV

Netwerkstad Twente & provincie Overijssel,

Gemeente Zaanstad,

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Nijmegen,

Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB, een innovatieprogramma van RWS, Deltares, Innovatienetwerk & Curnet),

Gemeente Kaag & Braassem,

Ontwikkelingsmaatschappij Noord Holland Noord,

Provincie Gelderland,

Gemeente Almere,

Provincie Overijssel,

Gemeente Enschede,

Stadsdelen West & Centrum Amsterdam,

Provincie Friesland

personen inzetbaar vanuit Titaannetwerk:

Titaannetwerk bouwt geen organisatie op maar put kracht en inspiratie uit het werken in netwerkverbanden. Daarbij wil Titaannetwerk de mogelijkheid bieden om meerdere mensen te profileren met wie we graag samenwerken.

Arie-Willem Bijl

is oprichter en eigenaar van Titaannetwerk. Hij was betrokken bij diverse stedelijke en regionale vraagstukken in Amsterdam, Almere en heeft anderhalf jaar meegewerkt aan de gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente. Daarvoor was hij zeven jaar wethouder in Almere, met de portefeuilles stedelijke ontwikkeling, grondzaken en kunst&cultuur. Als eindverantwoordelijke voerde hij de regie en onderhandelingen met Rijk en regio over de schaalsprong van Almere tot 2006. Vanuit Titaannetwerk nam hij, samen met Rob Kohlmann, het initiatief tot de oprichting van FloatingLife; een maatschappelijk initiatief over duurzaam leven op water.zie ook op deze site ‘profiel & contact’

 

Johan Bouwmeester

heeft ruime en brede ervaring binnen de overheid als projectleider, programma- en lijnmanager. Zijn laatste functie was adjunct-directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in Almere, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het opstellen van de sociaal-economische agenda en de maatschappelijke dimensie van de Almeerse structuurvisie. Johan is een creatief denker, met lef om baanbrekende verandering in gang te zetten en tot resultaat te brengen. Hij kan mensen inspireren en verbinden en is een sterke sparringpartner voor bestuur en hoger management. Met Arie-Willem Bijl heeft hij nauw samengewerkt als ambtelijk trekker bij de onderhandelingen met Rijk en regio over de schaalsprong van Almere. Hij brengt graag bijzondere dingen tot stand, die spraakmakend of betekenisvol zijn. Het huis dat hij met vrouw en kinderen bewoont is daar een treffend voorbeeld van, ontwikkelt in collectief particulier opdrachtgeverschap en gewaardeerd met onder andere een nominatie voor de Gouden Pyramide.

 

Jan Lankreijer

Een inspirerend manager met oog en gevoel voor de mensenkant. Denkend van buiten naar binnen de organisatie. De klant staat centraal zowel intern als extern. Medewerkers zijn in die zin klanten van een manager. Het gaat erom, naar je organisatie te kijken door de ogen van de klant. Spreekt zowel de taal van de bestuurder, de beleidsmaker, als van de straat. Een manager die strategische en tactische processen prima kan aansturen en tot resultaat brengen. Daarnaast goed in staat werkprocessen opnieuw in te richten, waarbij in de organisatie draagvlak wordt ontwikkeld. Een manager met ruime ervaring in het functioneren binnen een complexe politiek bestuurlijke omgeving. Gaat er vanuit dat er geen kansen zonder risico’s zijn en ziet een risico ook als inspiratiebron. Resultaat staat voorop, maar met oog voor mensen en hun wensen. Het gaat pas echt goed als er fouten worden gemaakt. De laatste 10 jaar werkervaring laat een breed palet zien. Wethouder Financiën gemeente Almere, directeur FNV Bondgenoten, procesmanager Bibliotheek Nederland (opbouw franchise organisatie en retail formule) en projectmanager Beter Samen, een Zorg en Welzijn initiatief van Agis, Gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord en momenteel directeur AbvaKabo.

 

Saskia de Man

Na haar studie Vrouwenstudies Politicologie bij de faculteit Sociaal Culturele Wetenschappen, heb ik gewerkt aan maatschappelijke en politieke vraagstukken op het lokale niveau. Van emancipatiebeleid, via wonen, woonomgeving en wijken, tot participatie. De laatste jaren werk ik als adviseur voor overheden en maatschappelijke organisaties. Inhoudelijk heb ik mij gespecialiseerd in welzijn & jeugd, integratie en sociale samenhang in de wijken. Ik heb mij verder ontwikkeld als programmamanager, met een talent voor organisatie en innovatie. Vanuit verschillend perspectief strategisch inspelen op ontwikkelingen en trends in onze samenleving, om vervolgens verandering en vernieuwing te brengen in organisaties, daar ligt mijn kracht. Sterk in analyse, agendering en organisatie van maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Mijn drijfveer is om, vanuit bewogenheid, beweging tussen mensen tot stand brengen.